secretsfoto3

Hemligheten

en interaktiv vandringsföreställning med Teater InSite i Malmö 2013

regi: Matthias Hahne Thorbjörnsson
manus: Maria Reihs
scenografi: Josefin Askfelt
Interaktionsdesign: Björn Mauritz

musik, ljuddesign, effekter: Stefan Klaverdal / dynamik - ljud och musikproduktion

Länk till projektets hemsida

an interactive walking theatre performance with Theatre InSite in Malmö 2013

director: Matthias Hahne Thorbjörnsson
script: Maria Reihs
scenography: Josefin Askfelt
Interaction design: Björn Mauritz

music, foley, sound design: Stefan Klaverdal / dynamik - ljud och musikproduktion

Link to the projects own webpage

The Secret

 

Sammanställning av ljud

Webbsida
brus och ambient bakgrund

Telefon som användes av publiken
sång

Första scenen:offentlig toalett
ambient bakgrund
två sensorer som satte igång ljud när publiken passerade

Paviljong
ambient bakbrund baserad på hemlig melodi förekommande senare

Taxibil
specialanpassad musik som flödar ut ur bilen

Programmeringskontor
speciell programvara som gör det möjligt att styra ljud från rummet, blandat med förinspelat.
ambienta ljud samt musik

Handläggarkontor
ambient bakgrund, kontorsmiljö

Stora Scenen
sång installation
ambient bakgrund (20 min+ loop)
CD-loop med intervjuer
Video och interaktiv sång
programmering Qlab

Collection of sounds

Webpage
noise and ambient background

Telephone used by audience
song

Public toilet in Folkets Park
ambient background
two sensors turning on sound when audience passed by

Pavillion in Folkets Park
ambient background based on melody in phone

Taxi on street
special music flowing out of car radio

Programming office, as seen from street
specially made software, controlling sound from the room, mixed with ambient sounds and music

Office, when visiting
ambient background, office environment

Large Stage (final scene)
song installation
ambient background(20 min + loop)
CD-loop with interviews
v
ideo and interactive song
an interactive game
programming Qlab