mainimg

01. Vem är Jesus?
03. Vad innebär det att vara troende?
05. Vad är döden?
07. Vad är synd?
09. Vad är en människa?

02. Vad eller vem är Gud?
04. Vad är Bibeln?
06. Vad är livet?
08. Vad är förlåtelse?
10. Vad är ett barn?

VAD INNEBÄR DET ATT VARA TROENDE?

Grundfrågeställning

Vad innebär det att vara troende?

Liksom alla frågor ställdes denna också på ett öppet och naivt sätt. Det finns inga rätt eller fel, och frågan syftar mer till att reflektera kring begreppet och olika aspekter.

 

Uppföljningsfrågor

Vi diskuterade i många fall vidare, långt utanför det som får plats i filmer/podd. Här kommer några förslag på uppföljningsfrågor:

 

Påverkar det ens handlingar att man är troende/icketroende?

Hur förhåller man sig mot andra människor som troende?

Spelar det någon roll vilken tro man har?·

Hur tänker ni kring ateism?

Hur tänker ni kring teism (att tro på en Gud)?

Kan man tro på flera gudar? Varför/varför inte?

Är det någon skillnad på att vara troende idag jämfört med förr?

 

Diskutera vidare! Hitta på egna frågor!

 

Lästips

Timothy Keller: Varför ska jag tro på Gud?

Peter Kreeft & Ronald Tacelli: Till den Kristna trons försvar

Mikael Stenmark: Tankar om Gud, kristen tro och livets mening

Jag tror - en liten katolsk katekes (Catholica förlag)

Martin Luther: Lilla katekesen

Musik:

Melodierna är komponerade utan text med avsikt att fritt få användas för att sätta egna texter till på temat.

Klicka på noterna för att ladda ner fullstor bild för utskrift.

Melodi: meditation: lullaby
Kör: Om ni bara tror

tromelo
omnibaratror