serduhead

[Ser du Människa?] ljud och musikhändelse
av Stefan Klaverdal i samarbete med Lena Sjöstrand

[Ser du Människa?] är inte en konsert. Det är inte heller enbart en gudstjänst eller ett konstverk. Kanske är det ett tillstånd som ger möjlighet att reflektera över tillvaron?

[Ser du Människa?] är både en ljudinstallation, ett textverk med skådespelare, och en händelse för kör, recitation, liveelektronik och mässa.

Här visas dokumentation från delar av verket så som det visats i Lunds Domkyrka, Lunds Konsthall, Inter Arts Center, under Lund International Choral Festival, Tvärkonstfestival och Lunds Konstkväll 2012 inför en publik om ca 8500 personer.

 

Genomfördes i nära samarbete med Lunds Domkyrka
med generöst stöd av
Kulturbryggan
Helge Ax:on Johnssons Stiftelse

[Ser du Människa?] roughly translates to "Human, do you see?". It is a sound and music event by Stefan Klaverdal in collaboration with the priest Lena Sjöstrand.

[Ser du Människa?] is not a concert. It is neither a service or only and artwork. Perhaps it is a state of being that brings an oportunity to reflect?

[Ser du Människa?] is both a sound installation, a text-based work with actors and an event for choir, actors, recitation, live electronics and mass.

This page shows documentation from parts of the work as it was in Lunds Domkyrka, Lunds Konsthall, Inter Arts Center, during Lund International Choral Festival, Tvärkonstfestival and Lunds Konstkväll 2012.

Ser du människa?

www.stefanklaverdal.com