serduhead

Texterna
Textmaterialet har valts med utgångspunkt i en text av Olof Hartman. De bibliska texterna kommer mestadels från Uppenbarelseboken, och i delar av verket en text av Arne H Lindgren. I de olika versionerna har vi gjort strykningar och omdisponeringar. På grund av copyright, kan vi inte lägga ut hela materialet, men bibeltexterna
finns här som pdf.

 

The Texts
The lyrics was choosen in relation to a text by Olof Hartman. The biblical sources comes mostly from the book of revelation, and in some parts from a text by Arne H Lindgren. Due to copyright all of the text material cannot be shown, but the biblical sources
are here as pdf.

Noterna
Musikverket är notbaserat och följer relativt normala standards. Delar ur verket för kör finns här nedan. Skulle det vara aktuellt att sätta upp helheten, går det bra att kontakta mig så skickar jag hela partituret.

The Score
The music version is rather traditionally notated. Parts of the piece is here, and would you like to do the whole thing you can request the score to be sent to you via e-mail.

Listen to "Jag såg en ängel" at Youtube

Jag såg en ängel (I saw an angel) choir a cappella (pdf)
O Guds lamm (O lamb of God) choir a cappella (pdf)
Coda (pdf)

Ser du människa?

www.stefanklaverdal.com