serduhead

Musikhändelsen
Högtalare, dator, specialutvecklad mjukvara, förinspelade textläsningar, diverse samplingar, kör (Saxenborn Singers), skådespelare (Kerstin Andersson, Matthias Thorbjörnsson), dirigent (Joachim Saxenborn), celebrant (Lena Sjöstrand).

Som en del av Lunds internationella körfestival genomfördes musikverket i en fullsatt Lunds Domkyrka, där texterna lästes, sjöngs och vävdes samman med mässfirande. Kören och skådespelarna utnyttjade rummet och mässan innehåll nattvard där publiken/församlingen deltog.

 

The Music Event
Speakers, computer, specially designed software, prerecorded readings of texts, choir (Saxenborn Singers), actors (Kerstin Andersson, Matthias Thorbjörnsson), conductor (Joachim Saxenborn), celebrant (Lena Sjöstrand).

As a part of Lund International Choral Festival the music version was performed in a full Lunds Domkyrka where the texts was read, sung and intervowen with the mass.

Ser du människa?

www.stefanklaverdal.com