New song cycle

2023-10-29, Ravinen kulturhus, Båstad, Sweden
2023-10-28, St Anna kyrka, Helsingborg, Sweden
2023-10-01, Asarum kyrka, Asarum, Sweden

First performance of ”Säg att ljuset är på väg”, a new song cycle on lyrics by the Iranian-Swedish poet Jila Mossaed, performed by Noora Karhuluoma (soprano), Johan Sandberg (tenor) and Nils Tykesson (piano).