Press

(If you are looking for photos and such, search here instead)

On The Large Weaving Opera (A few of the numerous reviews)
”A hypnotic shimmering weave”
”The audience got pieces of yarn to hold in your hand so that we immediately can feel the softness in the material that also encompass the lyrical quality of the performance.“
Martin Nyström, DN recension 26/4 2015

”The music by Klaverdal is melodically oriented in a way that is expressive and nicely builds up the atmosphere and characters.”
Lennart Bromander, Aftonbladet recension 28/4 2015

”A memorable and even moving performance”
Ralf Haglund, Borås Tidning recension 26/4 2015 (endast för prenumeranter)

 

On the CD Evocations:

“An inspiring CD!”
www.universumnoll.com

“The tracks are like the leaves in a forest”
www.alltformusik.se

Listening recommendations for the week
www.sydsvenskan.se

“A captivating and intriquing composer!”
www.aftonbladet.se

“Something valuable in our time”
kammarmusiknytt

“a perfected [musical] blend of human and technology”
www.lira.se

 

On the CD Revelations:
I become curious[…] The string quartet makes me think that this is where great things are being made. Klaverdal is far too unknown!
Nya Upplagan, Jan-Erik Zandersson 2010

In common with Tippett, Klaverdal is a composer who constantly wrestles with tradition, yet mixes the new and the old with such fluency that the whole process seems almost intuitive (…) An interesting album with plenty of musical ideas you won’t find anywhere else.
Classical CD Reviews, Gavin Dixon 2010

“But for me… who is not so well versed in contemporary classical music, it feels new and exiting. For if done right it can take the music to unimaginable heights.”
Jakobs musikhörna 2010

Klaverdal writes music that is infectious with spontaneity… the music is light and playful… a music that is bursting with colourful dance effects.
Matti Edén, Sydsvenskan may 2010, Sydsvenskan

… listened to the Revelations-CD on C-Y contemporary with five chamber music pieces by Stefan Klaverdal (*1975): very powerful string quartet!
Walter Ekelin, June 2010

In my ears: Stefan Klaverdal och Tippet Quartet. Very exiting art music that moves in and out of different genres. With power!
Bengt Eriksson, July 2010

On the performance opera ”Songs of Insanity
I have written Gesamtkunstwerk in my notes, or at least a form of multimedia-art… it is powerful and touching. And very smart.”
Full review in Swedish:http://erikssonskultursidor.wordpress.com/2010/07/13/hysteriska-operasanger/

“Uncompromising and … insanely creative!”
Sydsvenskan

On ”I heard behind me a loud voice” from the CD Electric Tuba (Kjetil Myklebust, tuba)
”This is an overwhelming piece of music, very much affecting the listener physically. As the rhythm grows on you and carries you away, you feel the pulse rising inside you, the blood moving faster, your body wanting to get up and dance, dance, dance.”
Sonoloco record reviews 2009

On ”The Longing of Eurydice” (vl, pi, computer from the CD ”Dr Caligari”)
Like hardly anyone else, Stefan Klaverdal has managed to bring the essence of romantic composition into the complexity of contemporary art. Rachmaninov and Parmegiani in one voice! This piece is pure magic!
Sonoloco record reviews april 25th 2007

Om ”Dual Chant och The Longing of Eurydice” (från CDn ”Dr Caligari”)
” PÅ ”DR CALGIARI” släpper violinisten Björn Kleiman alla fördämningar tillsammans med pianisten David Wärn i en serie stycken som drömmer, suktar och famlar bortom alla ramar. En ung ny sturm und drang-musik som ibland flyter ut helt vilt som hos Stefan Klaverdal…”
Martin Nyström – DN 18:e april 2007

Om ”The Girl who used to be Delight” (pi, dator)
” En melankolisk fantasi med känsla av improvisation, en resa likt de man kan göra med Keith Jarrett eller Brian Eno men utan bindning till några referenser.”
Matti Edén – Sydsvenskan 18e april 2007

 

Om ”Vägen framför andra” (ssaattbb)
” … Stefan Klaverdals ”Vägen framför andra” med text från höga visan fascinerar med sin långsamt accelererande styrka och återhållna intensitet.”
Calle Pauli – DN 26:e oktober 2005
” …hans Vägen framför andra är ett suggestivt, uttrycksfullt och mycket effektivt stycke som stundtals leder tankarna till Rachmaninoffs Vesper”
Jörgen Grundström – Tidningen Körsång nr 3 (september) 2005

Om passionsoratoriet ”Judas” (rec., ten, bar, kör, orgel, dator)
”Oratoriet Judas är lågmält men dramatiskt, stundtals gripande, och ofta mycket vackert. Och med den sparsmakade scenografin i det avskalade kyrkorummet gav uruppförandet ett djup och ett allvar som väl passade under denna för kristendomen så ödesmättade kväll. …med tanke på dess [oratoriets] kvaliteer borde det väl kunna komma att framföras även fler år just under passionstiden, […] för Klaverdals Judasoratorium är ett ovanligt och välskrivet och vackert verk.”
Jörgen Grundström – Tidningen Körsång nr 2 (maj) 2004
”… Musiken börjar i nästan arkaiskt klingade manskör, slutar i ett stillsamt uppåtsmygande ”Agnus Dei”, däremellan bland annat ett suggestivt ropande parti för tre sopraner, utmärkt sjunget av solister ur kören.”
Sara Norling – Dagens Nyheter 10:e april 2004

Om porträttkonserten ”Vox Electronica” (Caroli k:a Malmö, 1/5-2003)
”…Tonsättaren rör sig hela tiden i det spännande gränslandet mellan ord, ljud och toner och han skapar intressanta […] klangvärldar, där de akustiska och elektroniska beståndsdelarna interagerar med varandra på ett utmärkt sätt. Konserten skapar förväntning inför Klaverdals kommande verk och jag ser fram emot att följa hans karriär.
Nina Mattsson – Tritonus/Nutida Musik 13:e april 2003

Om ”Salt – ur Nattfåglar” (recitation, sång och dator)
”…Salt, komplext anlagt med välintegrerat ljudband och en vokalstämma med folklig bäring. […]Salt blev konsertens tyngsta inslag. ”
Carlhåkan Larsen – Sydsvenska dagbladet 12:e april 2003
”…För klangregin stod Klaverdal, som med datorns hjälp förvandlade och förvrängde fragment av rösternas ekon till en komplex klangfond. [Stycket] präglas av en stark integration mellan text, ljud och musik och skapar associationer till ett modernt allkonstverk. Jag upplevde inslaget som ett av de tyngst vägande, samtidigt som det var fräscht och nyskapande.”
Nina Mattsson – Tritonus/Nutida Musik 13:e april 2003

Om ”The life of Robert Alexander” (stråkkvartett och piano)
”… Klaverdals inkännande och expressiva sätt att anknyta till romantikens stilideal[…]var givande att lyssna till. Det uttrycksfulla samtal de fyra stråkarna tycktes föra sinsemellan anknyter till vitala delar av Schumanns stråkkvintett. Att Klaverdal med hjälp av pianot lägger in citat från kvitetten framstod därtill som en högst effektiv postmodern finess. ”
Åke Holmqvist – Tidningen Norra Skåne 17:e mars 2003
”… I Stefan Klaverdals musikaliska biografi över Schumann hör jag för första gången stråkkvartetten Ginestrakvartetten, en synnerligen angenäm bekantskap. Klaverdals musik har ett friskt, intensivt drivande tonspråk med enorma språng och stora intervaller. […] Det är lidelsefullt och dramatiskt.”
Lars Fryksén – Blekinge Läns Tidning 28:e april 2003

 

Lämna ett svar