Den Lilla Vävoperan in Gävle

140114, 16:00 (closed) and 19:00 (open) at Silvanum, Gävle, Sweden

Den Lilla Vävoperan is performed in Gävle in collaboration with Musik i Gävleborg.