serduhead

Installationen
Högtalare, avståndssensorer, dator, specialutvecklad mjukvara, förinspelade textläsningar.

På de flesta platser visas verket som en interaktiv installation. Högtalarna spelar viskade texter. Om man kommer tystnar högtalaren. När man rör sig från högtalaren kommer en text läst med normal röst.

 

The Installation
Speakers, distance sensors, computer, specially designed software, prerecorded readings of texts.

The piece is an interactive installation. The speakers plays randomly selected whispers. If you approach the speaker it turns silent, and when you move away it starts speaking in normal voice for a while.

 

Visningar exhibitions at:
Lunds domkyrkans krypta, Lunds Konsthall, Inter Arts Center i Malmö, Hjärnarps kyrka, Hanaholmen/Hanasaari (Helsinki), Galleri Tove

Ser du människa?

www.stefanklaverdal.com