serduhead

Meditationen
Högtalare, avståndssensorer, dator, specialutvecklad mjukvara, förinspelade textläsningar, videoprojektion, meditation.

Versionen på Inter Arts Center i Malmö visades som en blandning av installation, konsert och meditation. Publiken satt på stolar, verket var tyst till en början, och Per Löfberg inledde med att leda en kort meditation. Inne i meditationen startade efter ett tag ljuden från installationen och publiken kunde själv välja att gå runt i den, eller sitta kvar på stolar. Man kunde även välja att sitta på golvet inne i högtalarljuden.

 

The Meditation
Speakers, distance sensors, computer, specially designed software, prerecorded readings of texts, video projection, meditation..

In the version at Inter Arts Center i Malmö, the piece took a different shape, it was both interactive installation, concert and meditation. The audience sat on chairs in silence to begin with, Per Löfberg guided a meditation and after a while the sounds from the installation started. The audience could then choose to remain seated or walk around in the installation.

Ser du människa?

www.stefanklaverdal.com