serduhead

Läsningen
Högtalare, avståndssensorer, dator, specialutvecklad mjukvara, förinspelade textläsningar.Skådespelare (Kerstin Andersson och Matthias Thorbjörnsson)

I domkyrkans krypta och Lunds Konsthall visades verket även i form av dramatiserad textläsning med två skådespelare. Texterna som används i installationen lästes här live mot bakgrund av viskningarna från högtalarna. Publiken satt eller stod runt omkring.

 

The Reading
Speakers, distance sensors, computer, specially designed software, prerecorded readings of texts, actors (Kerstin Andersson and Matthias Thorbjörnsson).

In the crypt and at Lunds Konsthall, a live reading of the texts used took place within the installation. The actors created a dramatized version of the texts and read to a background of the whisperings from the speakers. The audience sat or stood around the performance.

Ser du människa?

www.stefanklaverdal.com